Montessoriförskolan Ekbacken är ett av landets

första personalkooperativ.

Förskolan ligger bara något 100-tal meter från havet och strandskogen. Varje dag året runt gläds vi åt denna förmån, där miljön ger utrymme för både lek och naturstudier. Ibland håller vi till på någon av de lekplatser som finns i området. Biblioteket ligger nära, vilket vi har glädje av, inte minst när det är teater på gång. Fysisk aktivitet och rytmik finns med på programmet, eftersom rörelse för barn är något av det viktigaste som finns.

bild hemsida

hemsidan stranden

Vår stimulerande inomhusmiljö är vi stolta över. Att både barn och vuxna trivs märker nog de flesta eftersom lugnet och koncentrationen är så påtaglig. Vi håller till i en villa mellan Söndrum och Stenhuggeriet.

25 barn i åldrarna 2-6 år och 6 handledare utgör ramen för en för barnen stimulerande och trevlig vardag. För att skapa en bra förskola försöker vi nå balans genom att se till att det finns barn i alla åldrar.

Verksamhetsform

Ett av landets första personalkooperativ, sedan 1991.

Antal platser

25 barn i åldrarna 2-6 år

Öppettider

Tills vidare gäller dessa tider:
Mån-tors: 07.00-17.00
Fredagar: 07.00-16.30

Lunch

Beställer vi från Västergök.
Se lunchmeny »

Köanmälan
Kalendarium